חבישת קצף עם חיתוך מיוחד לספיגת הפרשות סביב הטרכאוסטום (פיום הקנה)

לקוחותינו