חשוב עבור מטופלים הנמצאים מעל 20 דקות ברחצה או שירותים

לקוחותינו