מנוף בעל מתלה לולאות קלאסי עבור העברות יומיומיות של מטופלים בעלי קושי בניידות

לקוחותינו