מאפשר למטפל בודד לסייע למטופלים לבצע מעברי ישיבה-עמידה במהלך שגרת היומיום

לקוחותינו