מבצע שינוי תנוחה עצמאית, ללא צורך במגע במטופל

לקוחותינו