מתאים לאחר ניתוח בשדיים ניתוח אורכי ומתחת לשד. זוג 1 בקופסא המדבקה גדולה מהצלקת במטרה להדבק היטב לאזור הצלקת, לא מומלץ לגזור מדבקה זו!

מוצרים נוספים
לקוחותינו