מתאים לצלקות מכוויות, צלקות קלואידיות וכיסוי שטח פנים גדול. יח' 1 בקופסא צבע בז' - עור

מוצרים נוספים
לקוחותינו